Air Kelantan Sdn Bhd Customer Service

Air Kelantan Sdn Bhd Customer Service

Kerajaan negeri Kelantan telah mengambil keputusan untuk menswastakan pengurusan bekalan air di Kelantan melalui penubuhan syarikat usahasama milik bersama Yayasan Kelantan Darul Naim (YAKIN) dan Thames Water PLC yang diberi nama Kelantan Water Sdn Bhd … Read more

Kuching Water Board Contact

Kuching Water Board Contact

Lembaga Air Kuching┬átelah ditubuhkan pada 1 Januari 1959, dengan kuasa Akta Lembaga Air Kuching 1959, Notification No. S. 12 of 1959, di bawah Seksyen 2 dan 3, Ordinan Bekalan Air untuk mengambil alih Bekalan Air … Read more

Syarikat Air Darul Aman Customer Service

Syarikat Air Darul Aman Customer Service

Syarikat Air Darul Aman (SADA) Sdn. Bhd. memastikan penghantaran air bersih dan berkualiti kepada penduduk Kedah di Malaysia. Ia merupakan anak syarikat milik penuh Kedah Darul Aman dan merupakan pengganti kepada Jabatan Bekalan Air Kedah, … Read more

Syarikat Air Melaka Contact

Syarikat Air Melaka Contact

Syarikat Air Melaka Berhad, dahulunya dikenali sebagai Lembaga Air Melaka dari 1971 hingga 1992 dan Perbadanan Air Melaka dari 1993 hingga 2005, ialah sebuah syarikat berkaitan kerajaan yang bertanggungjawab ke atas perkhidmatan bekalan air di … Read more

Pengurusan Air Pahang Contact

Pengurusan Air Pahang Contact

Pengurusan Air Pahang Hotline / Call Center: Berikut adalah call centre Pengurusan Air Pahang malaysia: Call: 09-573 9999 Email: aduan@paip.com.my Website: paip.com.my Address: Unit 01-12, Level 9, Tower A, Vertical Business Suite, Bangsar South, 59200, Kuala … Read more

Jabatan Air Negeri Sabah Contact

Jabatan Air Negeri Sabah Contact

Sabah State Water Department (JANS) atau Jabatan Air Negeri Sabah (JANS) ialah sebuah agensi Kerajaan Negeri di bawah Kementerian Pembangunan Infrastruktur. Pada masa ini, JANS beroperasi di bawah ordinan negeri (Enakmen Bekalan Air Sabah 2003) … Read more

Syarikat Air Terengganu Customer Service

Syarikat Air Terengganu Customer Service

Membekalkan Air Terawat Kepada Pengguna. Dalam usaha ke arah transformasi progresif, SATU komited untuk menjadi agen transformasi utama dalam membekalkan air yang bersih yang dirawat kepada pengguna. SATU juga turut membekalkan air bersih dan terawat … Read more

Syarikat Air Negeri Sembilan Contact

Syarikat Air Negeri Sembilan Contact

Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd, formerly known as Negeri Sembilan Water Supply Department and Syarikat Air Negeri Sembilan Berhad is a government-linked company responsible for water supply services in the state of Negeri Sembilan. … Read more

Indah Water Konsortium Customer Service

Indah Water Konsortium Customer Service

Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. ialah syarikat air sisa dan sanitasi nasional Malaysia. Ia adalah sebuah syarikat milik kerajaan di bawah Menteri Kewangan Diperbadankan, yang mempunyai tugas untuk membangunkan dan menyelenggara sistem pembetungan yang moden … Read more

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Customer Service

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Customer Service

Penang Water Supply Corporation sebuah syarikat milik negeri yang bertanggungjawab ke atas perkhidmatan bekalan air di Pulau Pinang. (Wikipedia) Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Hotline / Call Center: Berikut adalah call centre Perbadanan Bekalan Air … Read more