ELITE Highway Customer Service

ELITE Highway Customer Service

Lebuhraya Utara-Selatan Central Link juga dikenali sebagai ELITE, ialah lebuh raya akses terkawal sepanjang 63 kilometer di Malaysia, berjalan antara Shah Alam di Selangor dan Nilai di Negeri Sembilan. (Wikipedia) ELITE Highway Hotline / Call … Read more

CIDB Contact

CIDB Contact

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) adalah agensi kerajaan Malaysia ditubuhkan di bawah Kementerian Kerja Raya Malaysia (Wikipedia) CIDB Hotline / Call Center: Berikut adalah call centre CIDB malaysia: Call: 03-5567-3300 Website: cidb.gov.my Address: Menara Dato’ Onn, No. 45, Tingkat 10, … Read more

Perkeso Contact

Perkeso Contact

Pertubuhan Keselamatan Sosial (secara rasmi disingkatkan sebagai PERKESO) merupakan sebuah agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan bagi mentadbir dan melaksanakan skim keselamatan sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Selain daripada itu, pertubuhan ini juga menyediakan perlindungan … Read more

Lebuhraya Pantai Timur Customer Service

Lebuhraya Pantai Timur Customer Service

Lebuhraya Pantai Timur ialah lebuh raya akses terkawal antara negeri yang berjalan selari dengan pantai timur laut Semenanjung Malaysia. Segmen lebuh raya sepanjang 433 kilometer yang kini beroperasi antara Karak, Pahang dan Kuala Nerus, Terengganu. … Read more

SPAD Contact

SPAD Contact

Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (Bahasa Melayu: Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat), Singkatan: SPAD, ialah sebuah badan berkanun Malaysia yang ditubuhkan untuk merancang, mengawal selia dan menguatkuasakan peraturan berkaitan pengangkutan awam dan pengangkutan darat di Malaysia dari … Read more

Lembaga Hasil Dalam Negeri Contact

Lembaga Hasil Dalam Negeri Contact

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN; juga dikenali sebagai HASiL) adalah salah satu agensi utama memungut hasil di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia diperbadankan pada 1 Mac 1996 dan dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Lembaga … Read more

HRDF Contact

HRDF Contact

Dana Pembangunan Sumber Manusia yang biasa dikenali dengan akronim HRDF ialah Badan Berkanun Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia. HRDF dikawal oleh Akta Pembangunan Sumber Manusia 1992. (Wikipedia) HRDF Hotline / Call Center: Berikut adalah … Read more