Agrobank Customer Service

Agrobank (dahulunya dikenali sebagai Bank Pertanian Malaysia, singkatan BPM) adalah sebuah bank milik kerajaan di bawah bidang kuasa Menteri Kewangan Diperbadankan. Pembiayaan Bank dalam sektor pertanian adalah didorong oleh dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA). (Wikipedia)

Table of Contents

Agrobank Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Agrobank malaysia:

Agrobank Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Agrobank:

Leave a Comment