Air Kelantan Sdn Bhd Customer Service

Kerajaan negeri Kelantan telah mengambil keputusan untuk menswastakan pengurusan bekalan air di Kelantan melalui penubuhan syarikat usahasama milik bersama Yayasan Kelantan Darul Naim (YAKIN) dan Thames Water PLC yang diberi nama Kelantan Water Sdn Bhd (KWSB) dengan pemilikan saham sebanyak 30% (YAKIN) & 70% (Thames Water) dalam KWSB.

KWSB mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Oktober 1995 setelah mengambil alih semua tanggungjawab dari Jabatan Bekalan Air. KWSB juga bertanggungjawab untuk mengendalikan bekalan air sedia ada, perawatan air dan sistem pembekalan termasuk mengeluarkan bil dan mengutip hasil serta memajukan keperluan penduduk negeri Kelantan. (airkelantan.com.my)

Table of Contents

Air Kelantan Sdn Bhd Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Air Kelantan Sdn Bhd malaysia:

Air Kelantan Sdn Bhd Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Air Kelantan Sdn Bhd:

Leave a Comment