EPF / KWSP Customer Service

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ialah badan berkanun persekutuan di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Ia menguruskan pelan simpanan wajib dan perancangan persaraan untuk pekerja sektor swasta di Malaysia. (Wikipedia)

Table of Contents

EPF / KWSP Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre EPF / KWSP malaysia:

EPF / KWSP Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari EPF / KWSP:

Leave a Comment