Etiqa Customer Service

Etiqa ialah syarikat insurans dan pengendali takaful terkemuka di ASEAN. Sebagai ahli Kumpulan Maybank, ia menawarkan rangkaian penuh polisi insurans hayat dan am, serta pelan takaful keluarga dan am melalui lebih daripada 10,000 ejen, 46 cawangan, 17 pejabat, rangkaian bankasurans yang terdiri daripada lebih 490 cawangan, koperasi, broker. dan platform dalam talian di seluruh Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina dan Kemboja.

Etiqa juga merupakan pemain insurans/Takaful digital terkemuka di Malaysia dengan lebih 55% bahagian pasaran premium/caruman dalam talian dalam tempoh tiga tahun berturut-turut. (Wikipedia)

Table of Contents

Etiqa Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Etiqa malaysia:

Etiqa Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Etiqa:

Leave a Comment