Great Eastern Customer Service

Great Eastern Life Assurance ialah syarikat insurans hayat terbesar dan tertua di Singapura dan Malaysia. Pada 31 Disember 2005, syarikat itu mempunyai aset melebihi RM26 bilion, 2.6 juta polisi berkuat kuasa yang disampaikan oleh 24 pejabat cawangan dan rangkaian perkhidmatan lebih 17,000 ejen di seluruh negara. (Wikipedia)

Table of Contents

Great Eastern Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Great Eastern malaysia:

Great Eastern Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Great Eastern:

Leave a Comment