Indah Water Konsortium Customer Service

Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. ialah syarikat air sisa dan sanitasi nasional Malaysia. Ia adalah sebuah syarikat milik kerajaan di bawah Menteri Kewangan Diperbadankan, yang mempunyai tugas untuk membangunkan dan menyelenggara sistem pembetungan yang moden dan cekap untuk Malaysia Barat. (Wikipedia)

Table of Contents

Indah Water Konsortium Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Indah Water Konsortium malaysia:

Indah Water Konsortium Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Indah Water Konsortium:

Leave a Comment