Kuching Water Board Contact

Lembaga Air Kuching telah ditubuhkan pada 1 Januari 1959, dengan kuasa Akta Lembaga Air Kuching 1959, Notification No. S. 12 of 1959, di bawah Seksyen 2 dan 3, Ordinan Bekalan Air untuk mengambil alih Bekalan Air Kuching daripada Jabatan Bekalan Air Sarawak. Pada 1 Jun 1995, Ordinan Bekalan Air (Sarawak Cap. 141) yang sedia ada dimansuhkan dan digantikan dengan Ordinan Air 1994. Pada Januari 2001, Lembaga Air tersebut telah ditubuhkan semula di bawah Lembaga Air Kuching 2001.

Lembaga Air Kuching tidak berorientasikan keuntungan tetapi merupakan organisasi perkhidmatan awam yang tujuan tunggalnya hanya untuk membekalkan air yang bersih dan boleh dipercayai kepada pengguna bandaraya Kuching dan kawasan sekitarnya. (Wikipedia)

Table of Contents

Kuching Water Board Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Kuching Water Board malaysia:

Leave a Comment