LAKU Management Sdn Bhd Contact

LAKU Management Sdn Bhd, sebuah syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Sarawak telah diperbadankan pada 7 Jun 1995. Syarikat mengeluarkan, mengagihkan air yang boleh diminum dan mengumpul hasil air di Miri, Bintulu, Limbang dan Samalaju di Sarawak.

Ia mula beroperasi pada 1 Januari 1996. LAKU dengan kekuatan kakitangan kira-kira 400 mempunyai pejabat Korporatnya di Miri dan Pejabat Kawasan masing-masing di Miri, Bintulu, Limbang dan Samalaju. (lakumanagement.com.my)

Table of Contents

LAKU Management Sdn Bhd Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre LAKU Management Sdn Bhd malaysia:

Leave a Comment