Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Contact

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah merupakan kerajaan tempatan yang mentadbir Bandar raya Melaka, Melaka. Majlis ini berfungsi untuk memberikan perkhidmatan-perkhidmatan perbandaran kepada penduduk.

Ia juga bertanggungjawab pada kesihatan dan sanitasi awam, pengurusan dan pembuangan sampah, perancangan bandar, perlindungan dan kawalan alam sekitar, pembangunan ekonomi dan sosial, pengurusan lalu lintas dan penyelenggaraan umum bagi infrastruktur bandar.

Majlis ini diketuai oleh seorang Datuk Bandar dan mempunyai 24 orang Ahli Majlis. (Wikipedia)

Table of Contents

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah malaysia:

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah:

Leave a Comment