Majlis Perbandaran Ampang Jaya Contact

Majlis Perbandaran Ampang Jaya ialah sebuah pihak berkuasa tempatan yang mentadbir Ampang Jaya, di sebelah timur Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Agensi ini terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri Selangor. (Wikipedia)

Table of Contents

Majlis Perbandaran Ampang Jaya Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Majlis Perbandaran Ampang Jaya malaysia:

Majlis Perbandaran Ampang Jaya Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Majlis Perbandaran Ampang Jaya:

Leave a Comment