Majlis Perbandaran Seberang Perai Contact

Majlis Bandaraya Seberang Perai merupakan kerajaan tempatan yang mentadbir Seberang Perai, Pulau Pinang. Majlis ini berfungsi untuk memberikan perkhidmatan-perkhidmatan perbandaran kepada penduduk. Ia juga bertanggungjawab pada kesihatan dan sanitasi awam, pengurusan dan pembuangan sampah, perancangan bandar, perlindungan dan kawalan alam sekitar, pembangunan ekonomi dan sosial, pengurusan lalu lintas dan penyelenggaraan umum bagi infrastruktur bandar. Majlis ini diketuai oleh seorang Datuk Bandar dan mempunyai 24 orang Ahli Majlis. (Wikipedia)

Table of Contents

Majlis Perbandaran Seberang Perai Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Majlis Perbandaran Seberang Perai malaysia:

Majlis Perbandaran Seberang Perai Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Majlis Perbandaran Seberang Perai:

Leave a Comment