Ministry of International Trade and Industry (MITI) Customer Service

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, disingkat MITI, ialah sebuah kementerian Kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab ke atas perdagangan antarabangsa, industri, pelaburan, produktiviti, perusahaan kecil dan sederhana, institusi kewangan pembangunan, industri halal, automotif, keluli, perdagangan strategik. (Wikipedia)

Table of Contents

MITI Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre MITI malaysia:

MITI Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari MITI:

Leave a Comment