Perkeso Contact

Pertubuhan Keselamatan Sosial (secara rasmi disingkatkan sebagai PERKESO) merupakan sebuah agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan bagi mentadbir dan melaksanakan skim keselamatan sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

Selain daripada itu, pertubuhan ini juga menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungan mereka. PERKESO ialah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia. (wikipedia)

Table of Contents

Perkeso Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Perkeso malaysia:

Perkeso Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Perkeso :

Leave a Comment