RHB Bank Customer Service

RHB Bank Berhad telah diperbadankan di Malaysia sebagai sebuah syarikat awam berhad pada 24 Ogos 1994 di bawah nama DCB Holdings Berhad. Ia mengambil alih nama sekarang pada 16 Jun 1997. RHB Capital telah disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad pada 29 Disember 1994, menggantikan DCB Bank Berhad (Wikipedia).

Table of Contents

RHB Bank Hotline / Call Centre:

Berikut adalah call center RHB Bank malaysia:

RHB Bank Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari RHB Bank:

Leave a Comment