Sibu Water Board Customer Service

Sebuah badan perbadanan yang ditubuhkan oleh Yang DiPertua Negeri sebagai pihak berkuasa air untuk mentadbir, mengurus dan menyelia semua kerja air yang terletak di dalam kawasan yang dinyatakan di bawah:

Bermula dari titik Trig bernombor TT352 di Sempadan Daerah Sibu/Kanowit di tebing kiri sebenar Batang Rajang kira-kira 1300 meter dari Timur Sungai Pak; kemudian ke arah Selatan/Barat mengikut Sempadan Daerah Sibu/Kanowit sehingga mencapai Trig Bertanda N134 pada Sempadan Bahagian bersama Sibu/Sarikei; kemudian mengikut Sempadan Bahagian Sibu/Sarikei ke arah Barat/Utara sehingga sampai ke pertemuan Loba Singate di Batang Lassa; kemudian dengan menanggung 90 darjah untuk jarak 46 km untuk mencapai titik di ‘A’ di Sempadan Daerah bersama Sibu/Dalat; kemudian mengikuti Sempadan Daerah Sibu/Dalat sedia ada di arah Selatan untuk jarak kira-kira 45 km; kemudian mengikuti Sempadan Daerah Sibu/Kanowit sedia ada di arah Selatan sejauh kira-kira 10 km untuk sampai ke Trig bertanda TT352, sebagai titik permulaan. (swb.gov.my)

Table of Contents

Sibu Water Board Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Sibu Water Board malaysia:

Sibu Water Board Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Sibu Water Board:

Leave a Comment