Talian Zakat Contact

Pusat Pungutan Zakat atau PPZ merupakan salah satu daripada institusi-institusi zakat utama di Malaysia.

PPZ telah ditubuhkan pada 1991 oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) didaftarkan sebagai nama syarikat Hartasuci Sdn Bhd dibawah Akta Syarikat 1965.

PPZ merupakan institusi zakat pertama di Malaysia yang memperkenalkan gaya tadbir urus secara korporat yang sistematik dan tersusun hasil daripada proses penswastaan yang telah dilakukan, dan juga yang terawal di dunia mengamalkan kaedah pengoperasian zakat menggunakan teknologi berkomputer. (Wikipedia)

Table of Contents

Talian Zakat Hotline / Call Center:

Berikut adalah call centre Talian Zakat malaysia:

Talian Zakat Social Media:

Berikut adalah akaun media sosial dari Talian Zakat:

Leave a Comment